Za pośrednictwem naszej strony możesz: 

    • zgłosić zakup/sprzedaż lokalu,
    • podać stany liczników,
    • zgłosić liczbę mieszkańców lokalu,
    • powiadomić o usterce,
    • złożyć zapytanie.