Wspólnota Mieszkaniowa "OSIEDLE FLORIANA"

NIP 118-16-27-601 ;   REGON 017440987
Adres : 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Floriana 12
Adres korespondencyjny : ADAP , 01-111 Warszawa ul. Jana Olbrachta 36/42
 DANE  OGÓLNE  NIERUCHOMOŚCI
Zespół czterech budynków mieszkalnych - 164 lokale oraz 99 garaży
Rok budowy : 2002
Powierzchnia użytkowa : 11 927,66 m2
Numer Działki : 60, 61, 62, 63, 64, 65
Obręb 0007-07 Ożarów Mazowiecki
Powierzchnia Działek : 12 102 m2
Księga Wieczysta numer WA1P/00010440/6 w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
  BUDYNEK - FLORIANA 12 ( F1 )
powierzchnia zabudowy : 621,00 m2
kubatura : 10 890,00 m3
powierzchnia użytkowa : 3 488,30 m2
- lokale mieszkalne : 3 113,88 m2
- garaże : 374,42 m2
ilość lokali mieszkalnych : 53
ilość garaży : 23
  BUDYNEK  -  FLORIANA 12A ( F2 )
powierzchnia zabudowy : 561,00 m2
kubatura : 8 930,00 m3
powierzchnia użytkowa : 2 107,61 m2
- lokale mieszkalne : 1 841,26 m2
- garaże : 266,35 m2
ilość lokali mieszkalnych : 32
ilość garaży : 16
  BUDYNEK  -  PARTYZANTÓW 39 ( P2 )
powierzchnia zabudowy : 820,00 m2
kubatura : 14 900,00 m3
powierzchnia użytkowa : 3 406,46 m2
- lokale mieszkalne : 3 011,25 m2
- garaże : 349,34 m2
- kotłownia : 45,87 m2
ilość lokali mieszkalnych : 46
ilość garaży : 21
  BUDYNEK  -  PARTYZANTÓW 41 ( P1 )
powierzchnia zabudowy : 621,00 m2
kubatura : 10 890,00 m3
powierzchnia użytkowa : 2 630,33 m2
- lokale mieszkalne : 2 289,83 m2
- garaże : 340,50 m2
ilość lokali mieszkalnych : 33
ilość garaży : 20
  GARAŻE WOLNOSTOJĄCE
powierzchnia użytkowa : 294,96 m2
ilość garaży : 19
 

OBSŁUGA OSIEDLA

Usługi : utrzymania porządku i czystości, konserwacji zieleni oraz usuwania drobnych usterek ogólno-budowlanych świadczy firma :

 • Firma Sprzątająca - tel. 795 418 001

Usługi : konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, oświetlenia osiedla oraz pogotowia awaryjnego świadczy firma :

 • Usługi Elektryczne "MEGAWAT" - tel. 510 065 294

Usługi : konserwacji i napraw instalacji - zimnej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, gazowej oraz pogotowia awaryjnego świadczy firma :

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe - tel. 608 326 628

Usługi : konserwacji i napraw instalacji domofonów i bramofonów świadczy firma :

 • Kompleks Kontakt - tel. 502 392 359

Usługi : konserwacji i napraw urządzeń kotłowni gazowej osiedlowej świadczy firma :

 • J.S SERWIS - tel. 605 783 594 lub 609 134 647

Usługi : konserwacji i napraw bram wjazdowych świadczy firma :

 • PPHU TRANSIMPEX - tel. 691 978 258

zmiana lub zgłoszenie nowego numeru telefonu uprawnionego do otwarcia bram, dokonywane jest za pośrednictwem Administracji ADAP.

 • włączenie lub zmiana numeru, dokonywana jest wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia właściciela lokalu ( druk zgłoszenia dostępny jest w zakładce e-administracja/do pobrania oświadczenia ). Wypełnione i podpisane przez właściciela oświadczenie, winno zostać przesłane do administracji w formie skanu na adres mailowy ADAP-u lub włożone do skrzynki pocztowej wspólnoty znajdującej się na parterze klatki schodowej.

Pozostałe Usługi : 

 • Telewizja Kablowa STANSAT - ul. Poznańska 127a/100, 05-850 Ożarów Maz.    tel. 22 772 39 78 lub 601 951 816
 • Telewizja Kablowa VECTRA - salon firmowy Al. Jerozolimskie 56C,                       00-803 W-wa, infolinia 801 08 08 80, centrum obsługi klienta 801 08 01 80
 • Internet Osiedlowy - NET FALA, tel. 608 638 407 lub 696 993 700

TELEFONY  POZOSTAŁE : 

 • Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
 • Straż Pożarna - tel. 998
 • Policja - tel. 997
 • Pogotowie Gazowe - tel. 992
 • Pogotowie Zakładu Wodociągów - tel. 22 772 13 74 
 • Pogotowie Zakładu Energetycznego - tel. 22 738 23 20
 • Urząd Miasta i Gminy Ozarów Mazowiecki - tel. 22 722 22 07

 

Informacje dla mieszkańców