Połączenie SSL zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Szyfrowane są nie tylko login oraz hasło, lecz wszystkie informacje,które w trakcie korzystania z systemu wyświetlają się na Państwa ekranach.

E-kartoteka - sprawnie i bezpiecznie

Rozrachunki właściela lokalu

Właściciele lokali mogą analizować własne rozliczenia zapisane w kartotece księgowej danego lokalu dotyczące naliczeń i wpłat właściciela.

Wymiar opłat miesięcznych

Właściciele lokali mogą sprawdzić: wymiar miesięcznej wysokości opłat w rozbiciu na poszczególne składniki, oddzielnie na lokale mieszkalne i garaże.

Rozliczanie mediów

Właściciele lokali mogą sprawdzić: rozliczenia zaliczek wg faktycznych kosztów dokonywane w okresach pólrocznych lub rocznych.

Moja Wspólnota

Właściciele lokali mogą sprawdzić: dane własnej wspólnoty, członków zarządu i administratora oraz adres korespondencyjny wspólnoty.

Dokumenty Mojej Wspólnoty

Właściciele lokali mogą sprawdzić: treści podjętych uchwał, obowiązujących regulaminów oraz treści uchwał będących w głosowaniu wraz z kartą do głosowania.

Biblioteka

Właściciele lokali mogą skorzystać z szybkiego dostępu do aktów prawnych związanych z nieruchomościami, prawem cywilnym, rodzinnym itd.

Aktualności i ogłoszenia